W jakim przypadku trzeba wykupić ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców?

Szymon

Obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do nas i chcą legalnie spędzać czas w naszym kraju muszą się nieraz ubiegać o wizę. W takim przypadku ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców jest dla nich obowiązkowe, aby ubiegać się o to pozwolenie. Wiadomo, że Polskę odwiedzają ludzie z różnych części świata, którzy mają różne cele podróży do naszego kraju. Kiedy pochodzą oni z krajów Unii Europejskiej to nie ma u nas problemów z ubezpieczeniem zdrowotnym, ponieważ wystarczy, że będą oni mieli odpowiedni dokument, który potwierdza, że są ubezpieczeni w swoim kraju, dzięki czemu mogą oni korzystać z lekarz i szpitali na podobnych warunkach jak Polacy.

Kiedy osoba przyjeżdżająca do naszego kraju powinna nabyć ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców?

Obcokrajowcy, którzy przyjeżdżają do nas i chcą legalnie spędzać czas w naszym kraju muszą się nieraz ubiegać o wizę

Osoby pochodzące z Unii Europejskiej i EFTA mogą liczyć w naszym kraju między innymi na refundację leków, ale też otrzymają oni odpowiednie środki ortopedyczne, gdy doznają w naszym kraju jakiegoś wypadku lub zdarzy im się jakaś kontuzja. Również takie osoby mają prawo do podstawowej opieki medycznej i nie będą obciążeni ewentualnymi kosztami pobytu w szpitalu i całym leczeniem w nim przeprowadzonym. Również obywatele państw, z którymi Polska podpisała umowę na wzajemną współpracę, gdy coś się stanie w czasie pobytu u nas mogą liczyć na udzielnie im bezpłatnej pomocy medycznej. Do takich krajów, które mają z nami zwartą taką umowę należą: Tunezja, Serbia, Macedonia Północna, czy Albania.  W momencie, gdy jednak osoba przyjeżdża z innego kraju, które nie należy do tej grupy to musi ona wykupić ubezpieczenie zdrowotne, ponieważ kiedy tego nie zrobi to może być obarczona kosztami swojego leczenia. Wiadomo, że wykup ubezpieczenia będzie mnij kosztował niż zapłacenie za leczenie, które kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Gdy taki człowiek będzie chciał u nas uzyskać wizę lub będzie chciał nabyć wizę Schengen to wartość wykupionego przez niego ubezpieczenia musi być wyższa niż 30000 euro. Tak naprawdę każdy turysta może kupić ubezpieczanie zdrowotne dla cudzoziemców, ponieważ wtedy będzie miał rozszerzony zakres świadczeń, z których będzie on mógł skorzystać. Może on oczywiście to zrobić w swoim kraju tak samo jak robią to Polacy, gdy wybierają się na wyjazd za granicę.

Osoby pochodzące z Unii Europejskiej i EFTA mogą liczyć w naszym kraju między innymi na refundację leków, ale też otrzymają oni odpowiednie środki ortopedyczne, gdy doznają w naszym kraju jakiegoś wypadku lub zdarzy im się jakaś kontuzja

Dlaczego warto wykupować dodatkowe ubezpieczanie, gdy jesteśmy w innym kraju niż ten, w którym na co dzień mieszkamy?

Nie należy zapominać, że koszty leczenia każdego człowieka są ogromne, dlatego w momencie, gdy nie będzie on miał odpowiedniego ubezpieczenia to może być on zmuszony zapłacić za leczenie z własnej kieszeni. Warto też wykupić dodatkowe świadczenie, gdy wyjeżdżamy gdzieś w góry za granicę, ponieważ podstawowe ubezpieczenie, które mamy na ternie całej Unii Europejskiej nie gwarantuje pokrycia kosztów ewentualnej ewakuacji z zagrożonego terenu.  Niestety, ale nie da się do końca przewidzieć, czy nie zdarzy nam się jakiś wypadek w danej chwili, dlatego dobrym pomysłem jest mieć odpowiednie ubezpieczenia, dzięki którym nie będzie ryzyka, że za jakiś wypadek będziemy obciążeni kosztami. Wykupując takie ubezpieczenie należy dokładnie przeanalizować jaki jest jego zakres i na ile pieniędzy jesteśmy dokładnie ubezpieczeni. Mając je też ubezpieczyciel zorganizuje transport medyczny do Polski, gdy będzie on konieczny. Ubezpieczyciel może nam też wypłacić odszkodowanie, gdy stanie się nam coś złego w czasie podróży, ale przy wykupowaniu polisy warto sprawdzić, czy daje ona nam taką opcję. Można dodatkowo ubezpieczyć swój bagaż oraz jakieś inne rzeczy.