Kiedy należy posiadać ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca?

Szymon

Cudzoziemcy planujący pobyt w Polsce w najbliższym czasie powinny skupić się na jednej bardzo ważnej kwestii. Mianowicie jest to ubezpieczenie kosztów leczenia. Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca dedykowane jest dla osób, które nie są obywatelami Unii Europejskiej i nie mają możliwości skorzystania z publicznego ubezpieczenia zdrowotnego. W niektórych przypadkach jego posiadanie jest obowiązkowe. Przedstawiamy co oferują ubezpieczenia dla cudzoziemców i jaki jest jego koszt.

Kiedy należy posiadać ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca?

Polska jest coraz częściej odwiedzana przez cudzoziemców. W grupie tych osób znajdują się zarówno turyści, studenci, uczniowie, a także osoby planujące swoją najbliższą przyszłość w tym kraju. W przypadku przyjezdnych z Unii Europejskiej i osób z EFTA nie występuje problem z ubezpieczeniem zdrowotnym. Dotyczy to także obywateli z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Rosi, Macedonii Północnej, Serbii i Turcji, którzy przebywają w Polsce legalnie. W rezultacie mogą korzystać z:

  • gwarantowanych świadczeń zdrowotnych,
  • przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • refundacji leków.

Jednak osoby z pozostałych części świata muszą o to zatroszczyć się samodzielnie. Posiadanie ubezpieczenia medycznego jest wymagane podczas ubiegania się o wizę wjazdową Schengen czy wizę krajową. Ponadto, suma ubezpieczenia kosztów leczenia ma odgórnie ustaloną wartość. Przepisy wskazują, że nie może być mniejsza niż 30 000 euro. Należy także podkreślić, że ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca oferuje o wiele większą ochronę niż popularna karta EKUZ. Co więcej, występuje możliwość rozszerzenia go na całą strefę Schengen, wykupienia ubezpieczenia OC (odpowiedzialności cywilnej), NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków.

Co obejmuje ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca?

W rzeczywistości, każde towarzystwo ubezpieczeniowe indywidualnie kształtuje zakres oferowanych ubezpieczeń. Najczęściej w ramach ubezpieczenia kosztów leczenia cudzoziemców, obcokrajowcy mają możliwość nieodpłatnego korzystania z:

  • diagnozowania i zabiegów ambulatoryjnych,
  • leczenia stomatologicznego,
  • leczenia w szpitalu, a także operacji chirurgicznych.

Ubezpieczyciele różnie podchodzą do następstw wynikających z zaostrzenia chorób przewlekłych. W niektórych przypadkach konieczne jest wykupienie droższego wariantu. Ponadto, ubezpieczenia często nie obejmują także leczenia konsekwencji zdarzeń na skutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka.

Ograniczenia w ubezpieczeniu

Firmy ubezpieczeniowe ograniczają swoją odpowiedzialność, jeżeli do zdarzeń doszło w konsekwencji zaniechania zaleceń lekarza, popełnienia lub usiłowania popełnienia przestępstwa, umyślnego pogarszania stanu zdrowia. Dodatkowo ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku działań pod wpływem alkoholu lub substancji psychotropowych. Każdorazowo warto zaznajomić się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, aby uniknąć późniejszych problemów.

Sumy ubezpieczenia dla cudzoziemców

Osoby poszukujące najlepszego ubezpieczenia dla cudzoziemców powinny szczególną uwagę zwrócić na sumy ubezpieczeniowe. Najczęściej do wyboru posiadają kilka wariantów ubezpieczenia. Najbardziej polecanym jest ten z sumą ubezpieczeniową w wysokości co najmniej 30 tysięcy euro, czyli sumy wymaganej podczas ubiegania się o wizy. Z kolei najniższą sumą ubezpieczeniową pojawiającą się najczęściej jest 10 tysięcy euro. Równolegle najwyższa wynosi zazwyczaj 50 tysięcy euro. Cena składki kształtuje się przede wszystkim w oparciu o ten aspekt. Towarzystwa umożliwiają zawarcie umowy na okres od jednego dnia do roku.