Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Szymon

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ma w obowiązku zawrzeć ubezpieczenie OC biura rachunkowego. Ubezpieczenie to chroni właściciela przed odpowiedzialnością cywilną, powiązaną ze szkodami wynikającymi z nieprawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W pracy przedsiębiorcy rachunkowego w grę wchodzi dużo obliczeń, a pomyłki mogą zdarzyć się najlepszym księgowym.

Ryzyko popełnienia błędu, który będzie skutkował konsekwencjami finansowymi. W tym przypadku jest więc bardzo wysokie. Dzięki ubezpieczeniu, nawet w przypadku chwilowego stracenia czujności i popełnienia błędu, właściciel biura rachunkowego może byc spokojny o los swojej firmy  i finanse.

 Czy wszystkie biura rachunkowe są objęte obowiązkiem ubezpieczenia?

Ubezpieczenie OC biura rachunkowego jest obowiązkiem regulowanym ustawą o rachunkowości, z dnia 29 września 1994 roku. Brak ubezpieczenia zagrożony jest karą grzywny, lub pozbawienia wolności do 1 roku.

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ma w obowiązku zawrzeć ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Obowiązkiem ubezpieczenia nie są jednak objęte wszystkie biura rachunkowe. Z obowiązku ubezpieczenia zwolnione są biura rachunkowe, prowadzące tylko księgi przychodów i rozchodów (https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-ksiega-przychodow-i-rozchodow), oraz te wypełniające tylko deklaracje podatkowe, a nie posiadające uprawnień np. doradcy podatkowego. Wszystkie pozostałe, poza wymienionymi muszą zawrzeć polisę przed rozpoczęciem działalności. Dotrzymanie terminu ma bardzo ważne znaczenie.

Warunki i zakres ubezpieczenia

Warunki polisy biura rachunkowego, obejmują szkody wyrządzone w związku z prowadzoną działalnością. Niezależnie czy było to celowe działanie, czy też zaniechanie. Według rozporządzenia Ministra Finansów kwota ubezpieczenia została określona na 10.000 euro.

 Podstawowe i dodatkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego

W większości przypadków biuro rachunkowe nie ponosi konsekwencji finansowych, w przypadku popełnienia błędów przez pracowników. Jeżeli klient udowodni że szkoda związana jest z pracą księgowego, to w ramach obowiązkowej polisy ubezpieczyciel wypłaci należne rozszczenie, nie przekraczające kwoty 10.000 euro.

Przedsiębiorca, który prowadzi działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ma w obowiązku zawrzeć ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Warto jednak pamiętać, że podstawowe ubezpieczenie OC nie obejmuje strat powiązanych z:

  • ogółem działań kadrowo-płacowych
  • błedów związanych z przetwarzaniem danych osobowych
  • zapłaty kar umownych
  • błędów w prowadzeniu podatkowej księgi rozchodów i przychodów.

Za dodatkową opłatą ubezpieczenie może obejmować:

  • nadwyżkowe ubezpieczenia OC dla biur rachunkowych
  • ubezpieczenie czynności doradztwa podatkowego
  • sprawy kadrowo-płacowe (obliczanie wynagrodzeń, składek ZUS i US oraz dofinansowań.

W dobie internetu, warto jest  zabezpieczyć się również od ryzyka cybernatycznego. Wiele firm przetwarza dane osobowe, a zapewnienie bezpieczeństwa w tym zakresie to priorytet – wyciek lub utrata danych, mogą oznaczać ogromne straty finansowe.

Podsumowując obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego, jest nie tylko obowiązkiem, ale również kluczowym elementem prowadzenia działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.  Jest to ochrona właściela i przedsiębiorcy, ale także klienta biura rachunkowego. Chroni właściciela i pracowników przed odpowiedzialnością cywilną , a dla klienta jest oznaką profesjonalizmu i zapewnieniem, że powierza swoje sprawy w dobre ręce.

Mimo, że podstawowe ubezpieczenie OC nie obejmuje wszystkich ryzyk, jakie potencjalnie mogą się wiązać z prowadzeniem biura rachunkowego, to połączeniu z wykupieniem dodatkowych pakietów ubezpieczeń, staje się ono rzeczą niezbędną w prowadzeniu tak ważnego i odpowiedzialnego zawodu.