Obowiązkowe ubezpieczenie OC lekarzy

Wraz z rozpoczęciem się roku 2010 zaszły zmiany w zawodzie, jakim jest lekarz. Mianowicie weszła ustawa informująca o tym, że każdy lekarz musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności zawodowych. Aktualnie ustawa obejmuje wszystkich lekarzy również dentystów. Wybranie odpowiedniego ubezpieczenia jest bardzo ważne, ponieważ kiedy podczas wykonywania naszych lekarskich obowiązków […]

Ubezpieczenie zarządcy nieruchomości gwarantuje ochronę jego majątku

Zarządca nieruchomości to osoba zajmująca się na co dzień kompleksowym dbaniem o stan techniczny danego obiektu i bezpieczeństwo przebywających w nim osób. To bardzo odpowiedzialne zadania, w związku z czym konieczne jest posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC (na mocy Ustawy z 2018 roku). Jego brak skutkuje zazwyczaj dotkliwymi sankcjami finansowymi.

Kilka pytań o ubezpieczenie dla cudzoziemca

Osoby poza strefą Schengen nie zawsze skorzystać z powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych. Dotyczy to osób, które nie mieszkają na obszarze Unii Europejskiej, EFTA lub nie posiadają statusu uchodźcy w Polsce. Możliwość posiadania ubezpieczenia zdrowotnego może dotyczyć osób, które posiadają zezwolenie na pobyt stały, czasowy lub osiedlenie się.