Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca

Szymon

Coraz częściej słyszymy od znajomych, a po cichu sami marzymy, o przeprowadzce za granicę i stamtąd pracy zdalnej albo wtopieniu się w nową społeczność i pełnego funkcjonowania w nowym państwie. Podobny mechanizm działa w drugą stronę, coraz więcej cudzoziemców z obszaru Unii Europejskiej, ale nie tylko, przybywa do naszego kraju i tutaj próbuje ułożyć sobie życie.

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca z Unii Europejskiej

Świadczenia zdrowotne adresowane do cudzoziemców zależą od tego, skąd pochodzi dana osoba starająca się o ochronę. W przypadku obywateli zamieszkujących kraje Unii Europejskiej mogą oni podlegać zarówno obowiązkowemu jak i dobrowolnemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w naszym kraju. Jeżeli wizyta cudzoziemca jest czasowa i przebywa on w Polsce jako okresowy turysta może skorzystać z bezpłatnych usług medycznych pod warunkiem jednak, że posiada Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ. Polski system opieki zdrowotnej honoruje również certyfikat tymczasowo zastępujący EKUZ. Jeżeli cudzoziemiec przebywający czasowo nie posiada jednak żadnego z powyższych dokumentów, może skorzystać ze świadczeń medycznych odpłatnie a potem postarać się o zwrot poniesionych kosztów w swoim kraju.

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca spoza UE

Inaczej wygląda sytuacja cudzoziemców spoza UE. Mogą oni podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu lub mają prawo starać się o przystąpienie do ubezpieczenia pod warunkiem, że:

Świadczenia zdrowotne adresowane do cudzoziemców zależą od tego, skąd pochodzi dana osoba starająca się o ochronę

 • przebywają w Polsce z zamiarem podjęcia pracy
 • posiadają zezwolenie na osiedlenie się w naszym kraju
 • mają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego 
 • posiadają zgodę władz polskich na pobyt tolerowany 
 • dysponują zezwoleniem na zamieszkanie na czas określony
 • mają status uchodźcy
 • korzystają z ochrony czasowej.

Prywatne ubezpieczenie dla cudzoziemca

Powyższe zasady dotyczą cudzoziemców korzystających z państwowego systemu opieki zdrowotnej. Nie wyczerpują one jednak wszystkich możliwości dostępnych w Polsce. Pozostaje jeszcze inne rozwiązanie jakim jest prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców. Może z niego skorzystać zarówno osoba posiadająca obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej bądź EFTA albo cudzoziemiec spoza tego obszaru, nie spełniający wymagań ustawy z 2004r.

Prywatne ubezpieczenia medyczne dla cudzoziemców otwierają im dostęp do wszelkich świadczeń tego zakresu:

 • porad lekarza pierwszego kontaktu
 • konsultacji u specjalistów
 • wykonania badań niezbędnych do diagnostyki
 • korzystania z wizyt w klinikach prywatnych
 • pokrycia kosztów pobytu w szpitalu
 • pomocy stomatologicznej w przypadku ostrego bólu zęba
 • transportu medycznego
 • transportu zwłok w razie śmierci ubezpieczonego.


Szczegółowy zakres świadczeń ubezpieczenia medycznego zależy od warunków zawartych w polisie. Z reguły im wyższy koszt ubezpieczenia medycznego, tym większy zakres świadczeń otrzymuje zawierający umowę cudzoziemiec.

Poszukując optymalnego ubezpieczenia medycznego dla cudzoziemców najlepiej wybrać taką firmę, która współpracuje z jak największą ilością prywatnych sieci placówek medycznych. Dzięki temu otrzymuje się naprawdę szeroki i różnorodny wachlarz świadczeń, niezależny od miejsca pobytu. Można również skorzystać z pomocy doradcy ubezpieczeniowego, który pomoże przebrnąć przez zawiłości polisy.

Zawierając prywatne ubezpieczenie dla cudzoziemców należy pamiętać, że funkcjonuje ono wyłącznie na terenie naszego kraju i nie można skorzystać z niego przebywając za granicą. Chyba że polisa medyczna zawarta jest z ubezpieczycielem międzynarodowym, obecnym również w Polsce.