Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców

Szymon

Każdy obcokrajowiec, przyjeżdżając do Polski, aby poczuć się całkiem bezpiecznie w naszym kraju, powinien zainwestować w ubezpieczenie. Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców – Polisa obcokrajowca to dobry start dla osób, które nie są obywatelami państw Unii Europejskiej oraz nie mogą korzystać z polskiej, publicznej służby zdrowia.

Polisę należy wykupić bez względu na to ile będzie trwał pobyt. W przypadku pobytu dłuższego podstawą do wykupu pakietu ubezpieczenia jest wiza, pobyt czasowy, albo pozwolenie na pracę.

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców jest potrzebne także wtedy, kiedy przyjeżdża się w celach turystycznych.

Każdy obcokrajowiec, przyjeżdżając do Polski, aby poczuć się całkiem bezpiecznie w naszym kraju, powinien zainwestować w ubezpieczenie

Co zawarte jest w ubezpieczeniu zdrowotnym dla cudzoziemców?

Zawartość pakietu jest zależna od firmy ubezpieczeniowej i od tego, co ma ona do zaoferowania, a także od kwoty jaką obcokrajowiec chce i może przeznaczyć na ubezpieczenie Przeważnie podstawowa polisa pokrywa koszty związane z:

  • leczeniem ambulatoryjnym
  • hospitalizacją i pobytem w szpitalu
  • przeprowadzeniem badań potrzebnych do postawienia diagnoz
  • leczeniem stomatologicznym
  • udzieleniem podstawowej pomocy lekarskiej.

Polisa rozszerzona może pokryć koszty zakupu leków, transport do placówki medycznej, przewiezienie do kraju zamieszkania, a także transport zwłok do kraju, w którym osoba ubezpieczona mieszkała na stałe.

Cena ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemców

Na rynku istnieje wiele firm ubezpieczeniowych, które oferują różnego rodzaju formy ochrony dla obcokrajowców. Nie ma jednej stałej ceny, jednak im dłuższy okres ubezpieczenia, tym ceny będą niższe. Jest to przeważnie koszty kilkudziesięciu złotych za okres miesiąca.

Gdzie kupuje się ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemców?

Od momentu wjazdu do Polski polisa gwarantować będzie pokrycie kosztów leczenia w razie nagłego zachorowania nie tylko u nas, ale także w pozostałych dwudziestu sześciu krajach strefy Schengen

Ubezpieczenia można kupić w oddziałach stacjonarnych firm, które funkcjonują na rynku. Można także wykupić je przez internet, w którym można skorzystać z porównywarki cenowej, która wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo.

Od momentu wjazdu do Polski polisa gwarantować będzie pokrycie kosztów leczenia w razie nagłego zachorowania nie tylko u nas, ale także w pozostałych dwudziestu sześciu krajach strefy Schengen. Warto dokupić również ochronę przed nieszczęśliwymi wypadkami i ich następstwami, oraz ubezpieczenie o odpowiedzialności cywilnej. Oznacza to, ze jeżeli w czasie pobytu w naszym kraju, obcokrajowiec wyrządzi jakąś szkodę innej osobie, tzn. okaleczy ją lub zniszczy własność, ubezpieczyciel wypłaci tej osobie odszkodowanie. Ubezpieczenie rozszerzone gwarantuje również odszkodowanie, jeśli po nieszczęśliwym wypadku pozostanie trwały uszczerbek na zdrowiu.