Co warto wiedzieć o OC lekarza?

Szymon

Obowiązkiem każdego lekarza wykonującego zawód, oraz fizjoterapeuty, czy nawet pielęgniarki w służbie zdrowia jest posiadanie ubezpieczenia na wypadek czynności cywilnoprawnych. W rozporządzeniu Ministra Finansów został podany najniższy pułap sumy gwarancyjnej danego ubezpieczenia. W ramach tego ubezpieczenia OC pokrywane zostają wszelkie wynikające szkody związane z uszczerbkiem na zdrowiu, lub życiu pacjenta, wynikające z błędu lekarza. Każda osoba leczona w ramach narodowej służby zdrowia ma prawo skorzystać z wypłaty odszkodowania, jeśli winnym uszczerbku jest lekarz. Szkoda występuje wtedy, kiedy lekarz nie wystawia skierowania na dalsze leczenie w przypadku powinności szukania diagnozy, oraz złe interpretowanie wyników, czy również w w przypadku źle poprowadzonej operacji. Warto wspomnieć, że brak reanimacji również jest przypadkiem, kiedy można ubiegać się o odszkodowanie. Każda osoba która uważa się za osobę pokrzywdzoną w wyniku błędu lekarza poprzez trwałe kalectwo, lub trwałą niezdolność do pracy powinna ubiegać się o wypłacenie odpowiedniej sumy finansowej.

W jakim stopniu OC chroni pracodawca, a w jakim placówka medyczna?

Obowiązkiem każdego lekarza wykonującego zawód, oraz fizjoterapeuty, czy nawet pielęgniarki w służbie zdrowia jest posiadanie ubezpieczenia na wypadek czynności cywilnoprawnych

Jeśli do wypadku z winy lekarza dochodzi dowolnej placówce medycznej, za błędy odpowiada pracodawca. Gdy lekarz pracuje na podstawie kontraktu, odpowiedzialność za jego błędy dzielona jest między nim a pracodawcą. W razie jakiekolwiek pomyłki ze strony lekarza, placówka zatrudniająca wypłaca odszkodowanie, a w dalszej kolejności dochodzi do roszczenia ze strony lekarza. Pracodawca ten, ma prawo dochodzić całej kwoty od lekarza, kiedy całkowita wina jest po jego stronie. Jeśli lekarz prowadzi własną działalność, a pacjenci przyjmowani są w ramach jego praktyki pełna odpowiedzialność spoczywa tylko i wyłącznie na nim. W sytuacji kiedy lekarz zatrudnia pracowników odpowiedzialność za ich błędy również jest jego odpowiedzialnością.

Odpowiedzialność pracownika za szkodę

Jeśli osoba poszkodowana zaczyna dochodzić do swoich praw bezpośrednio od pracodawcy, to lekarz teoretycznie jest bezpieczny. Jednak zdarzyć się może tak, że placówka może zarządzać zwrotu od osoby winnej zdarzenia. Maksymalny poziom odszkodowania jakiego placówka może żądać wynosi trzykrotność pensji. Znaczna to kwota. Kiedy dochodzi do sytuacji, że lekarz chciałby się zabezpieczyć przed tak dużym nakładem zwrotu kosztów, musi skorzystać z dobrowolnego OC. Warto zaznaczyć, że obowiązkowe OC nie chroni przed wszystkimi możliwymi szkodami polegającymi na uszkodzeniu, utracie mienia, a także zniszczeniu. Nie ma także możliwości korzystania z porad prawnych w przypadku kiedy oskarżenie jest wniesione przez pacjenta.

Obowiązkiem każdego lekarza wykonującego zawód, oraz fizjoterapeuty, czy nawet pielęgniarki w służbie zdrowia jest posiadanie ubezpieczenia na wypadek czynności cywilnoprawnych

Czym są sumy gwarancyjne

Warto dopisać czym mianowicie jest suma gwarancyjna, ponieważ jest ona uregulowana w sposób prawny. Niezależnie od Towarzystw Ubezpieczeniowych, każdy medyk w tym lekarz podpisuje umowę, gdzie kwota jest taka sama. Sumy różnią się nieznacznie poprzez dopasowanie ich do różnych profesji, oraz mogą być podzielone przez dwie określone normy. Pierwsza z nich określa maksymalną kwotę odszkodowania wypłaconego jednorazowo, a druga z nich mówi o sumie łącznej do wypłaty podczas trwania polisy. Warto dopisać, że do każdej polisy dołączane są przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ogólne Warunki Ubezpieczeniowe. Należy je bardzo dokładnie przeczytać, oraz zrozumieć, ponieważ to właśnie w tej treści lekarz znajdzie wszelkie wykluczenia, których podpisana polisa nie obejmie.

Podsumowanie

Ubezpieczenia lekarzy dzielić należy na dwie grupy, mianowicie na te obowiązkowe, oraz dobrowolne. Obowiązkowe zostały uregulowane prawnie w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnoprawnej konieczne jest do pełnienia roli lekarza, a także pozostałych zawodów medycznych. Nie ma możliwości wykonywania zawodu bez podpisania stosownej polisy ubezpieczeniowej. Na rynku jest wiele towarzystw ubezpieczeniowych, a sumy ubezpieczenia mniej więcej pokrywają się między sobą. Warto dobrze przeczytać OWU ze względu na wyłączenia.