Ubezpieczenie radcy prawnego – najważniejsze informacje

Szymon

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, każdy radca prawy musi posiadać ważną polisę ubezpieczeniową. Konkretnie mowa tu o ubezpieczeniu OC, czyli ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Wynika to wprost z ustawy o radcach prawnych. Co jednak jest tu istotne, radca prawny musi posiadać ważną polisę OC, już od dnia poprzedzającego rozpoczęcie świadczenia usług jako radca prawny. Radca prawny, który nie jest ubezpieczony nie może rozpocząć swojej praktyki. To nie wszystko, co warto wiedzieć o ubezpieczeniu radcy prawnego.

Dlaczego radca prawny musi być ubezpieczony?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, każdy radca prawy musi posiadać ważną polisę ubezpieczeniową

Jak wspomniano ubezpieczenie radcy prawnego (z którego szczegółami możesz zapoznać się tutaj: iexpert.pl) jest obowiązkowe. Nie jest tak jednak bez powodu. Polisa OC zdejmuje z radcy odpowiedzialność cywilną, w sytuacji, w której popełniłby błąd bądź dopuściłby się zaniechania. Mowa tu głównie o takich sytuacjach, w których radca prawny świadcząc swoje usługi, wyrządziłby swojemu klientowi szkodę. Dotyczy to popełnionego błędu bądź zaniechania. Jeśli o zaniechanie chodzi, to dotyczy to sytuacji, w której radca prawny nie wykonał określonej czynności, a to bezpośrednio przyczyniło się do tego, że klient poniósł szkodę. Co ważne, radcy prawni podlegają kontroli w zakresie posiadania przez siebie ważnej polisy OC. Prawo do realizacji takich kontroli ma rada okręgowa Izby Radców Prawnych.

Kiedy radca prawny musi być ubezpieczony?

Radca prawny ma obowiązek posiadania ważnej polisy OC w każdej sytuacji, w której wykonuje on swoją praktykę. Innymi słowy, bez ważnego ubezpieczenia nie jest możliwe wykonywanie zawodu radcy prawnego. Nie jest możliwe świadczenie usług radcowskich, w tym udzielania porad prawnych oraz sporządzania pism i opinii prawnych bez ubezpieczenia. Dotyczy to oczywiście również reprezentacji klientów przed sądami i urzędami.

Czy są sytuacje, w których ubezpieczenie radcy prawnego nie obowiązuje?

Warto wiedzieć, że polisa OC radcy prawnego nie zawsze obowiązuje

Warto wiedzieć, że polisa OC radcy prawnego nie zawsze obowiązuje. Kiedy tak jest? Mowa tu o takich sytuacjach, w których radca prawny wyrządził szkodę komuś z najbliższej rodziny lub osobie powinowatej. Ubezpieczenie radcy prawnego nie obowiązuje również wtedy, kiedy do wyrządzenia szkody doszło już po tym, jak radca został już wykreślony z listy radców prawnych lub został zawieszony. W takich sytuacjach OC radcy prawnego nie obowiązuje.

Wszystko to sprawia, że chcąc skorzystać z usług radcy prawnego, koniecznie należy wcześniej sprawdzić, czy posiada on ważne ubezpieczenie OC. Jest to bowiem forma ochrony na wypadek prowadzenia przez radcę swojej praktyki w sposób niewłaściwy.