Ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców – warunki, zakres ochrony, wyłączenia

Szymon

Ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca (https://polisaobcokrajowca.pl/) umożliwia sfinansowanie kosztów leczenia w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku wiążącego się z uszczerbkiem na zdrowiu w czasie trwania pobytu obcokrajowca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Kto może zostać objęty ubezpieczeniem i jakie rodzaje zdarzeń obejmie polisa?

Dla kogo przeznaczone są ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców?

Obcokrajowcy, przybywający na terytorium Polski z krajów nienależących do Unii Europejskiej i leżących poza obszarem Schengen, zobowiązani są do posiadania ubezpieczenia ewentualnych kosztów leczenia do wysokości co najmniej 30 tys. Euro. Do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego przystąpić może każda osoba, przebywająca na terenie RP legalnie i pochodząca spoza UE i Strefy Schengen. Nie ma przy tym znaczenia cel przyjazdu do Polski. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne można zawrzeć na okres pobytu w celach turystycznych, edukacyjnych bądź zarobkowych.

Co obejmuje ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca?

Prywatne ubezpieczenia zdrowotne dla cudzoziemców przebywających na terenie Polski obejmują zazwyczaj, w zależności od polisy i konkretnego towarzystwa ubezpieczeniowego, pokrycie kosztów takich zdarzeń jak:

  • niezbędne badania lekarskie i procedury diagnostyczne;
  • wizyty lekarskie, porady ambulatoryjne i pobyty w szpitalach;
  • leczenie stomatologiczne w sytuacji ostrego bólu lub na przykład uszkodzeń zębów w wyniku wypadków;
  • niezbędne operacje i zabiegi ratujące zdrowie lub życie;
  • transport medyczny pacjenta na terenie Polski, transport do kraju zamieszkania oraz w niektórych wypadkach transport zwłok.

Szczegółowy zakres ochrony ubezpieczeniowej uzależniony jest od wybranej polisty, jej wariantu oraz towarzystwa zapewniającego ochronę ubezpieczeniową.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie zdrowotne cudzoziemca?

W zależności od wariantu umowy, gwarantowanej kwoty ubezpieczenia i warunków określonych w OWU, z ochrony ubezpieczeniowej mogą być wykluczone takie zdarzenia, jak:

  • dalsza diagnostyka i leczenie chorób przewlekłych (o ile polisa nie została o nie rozszerzona);
  • opieka położnicza (jeśli dotyczy porodu odbywającego się o czasie);
  • leczenie stomatologiczne w przypadkach innych niż ostry ból;
  • choroby, o których cudzoziemiec wiedział przez wjazdem na terytoriom RP, które stanowią przeciwwskazanie do podjęcia podróży;
  • operacje i zabiegi chirurgiczne o charakterze kosmetycznym.

W jaki sposób dokonać zakupu ubezpieczenia?

Zakup ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemca nie jest skomplikowany pod względem formalnym. Polisę można wybrać zarówno w stacjonarnym oddziale wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego, jak i online, u agenta oferującego wybór polisy spośród ofert wielu oferowanych ubezpieczycieli. Oferty mogą różnić się nie tylko wysokością składki czy kwotą ubezpieczenia, ale również zakresem ochrony ubezpieczeniowej, włączającej, wykluczającej lub ograniczającej wypłatę odszkodowania w określonych wypadkach.

Po dokonaniu zakupu osoba ubezpieczona uzyskuje komplet dokumentów, w tym swoją umowę ubezpieczeniową, OWU, a także instrukcje dotyczące postępowania w przypadku wystąpienia szkody ubezpieczeniowej. Zazwyczaj zgłoszenie szkody możliwe jest zarówno telefonicznie, poprzez wiadomość SMS, jak i mailowo.

Zakup prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego zapewnia spokój i poczucie bezpieczeństwa. Miesięczne składki na ubezpieczenie nie są wygórowane, a ochronę ubezpieczeniową można zapewnić sobie już od kilkudziesięciu złotych miesięcznie. To zaledwie niewielki ułamek możliwych kosztów poważnego leczenia szpitalnego.