Obowiązkowe ubezpieczenie doradcy podatkowego – co warto o nim wiedzieć?

Szymon

Doradcy podatkowi specjalizują się w wybranej dziedzinie prawa podatkowego (więcej) i pracują samodzielnie lub są zatrudniani przez firmy. Celem ich pracy jest poszukiwanie rozwiązań prawnych, dzięki którym firma będzie mogła płacić mniejsze podatki oraz zoptymalizować koszty prowadzenia działalności. Pomyłka doradcy podatkowego może oznaczać wielotysięczne lub nawet wielomilionowe straty. Dlatego to ważne, aby taka osoba posiadała ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie doradcy podatkowego – kiedy jest konieczne?

OC doradcy podatkowego można wykupić w wersji podstawowej, uzupełniającej lub nadwyżkowej dla wybranych podmiotów. Polisa w zakresie podstawowym jest obligatoryjna dla wszystkich doradców podatkowych, którzy aktywnie wykonują zawód na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Co ważne, umowę ubezpieczeniową trzeba zawrzeć, jeszcze przed rozpoczęciem pracy w zawodzie, a składki muszą być regularnie i sumiennie opłacane. Dobra polisa pozwoli zmniejszyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności o charakterze doradczym i zwiększy wiarygodność specjalisty w oczach klientów. Wysokość ubezpieczenia powinna być tak dobrana, aby w przypadku wystąpienia szkody w pełni pokryła wszystkie roszczenia.

OC doradcy podatkowego można wykupić w wersji podstawowej, uzupełniającej lub nadwyżkowej dla wybranych podmiotów

OC doradcy podatkowego – co powinno obejmować?

Ubezpieczenie doradcy podatkowego powinno być idealnie dopasowane do rodzaju świadczonych usług i ryzyka związanego z wykonywaniem tego zawodu. Taka polisa obejmuje następujące czynności:

  • udzielanie porad podatnikom, płatnikom i inkasentom
  • sporządzanie opinii i interpretacji przepisów podatkowych
  • prowadzenie w imieniu klientów ksiąg podatkowych
  • sporządzanie w imieniu klientów deklaracji i zeznań podatkowych.

Jeśli doradca podatkowy wprowadzi klienta w błąd, to polisa powinna pokryć powstałe w wyniku tego czynu straty finansowe. Obecnie minimalna suma gwarancyjna dla przedstawicieli tego zawodu wynosi 10 tys. euro dla jednego zdarzenia. Odszkodowanie jest wypłacane zarówno w przypadku podjęcia niewłaściwego działania, jak i zaniechania lub zaniedbania swoich obowiązków względem klienta. Bardzo przydatną opcją jest również ubezpieczenie od utraty dochodu i ubezpieczenie podmiotu doradztwa.

Jak wybrać ubezpieczenie doradcy podatkowego?


Oferty polis w poszczególnych towarzystwach ubezpieczeniowych mogą się nieznacznie między sobą różnić. Dlatego, aby wybrać najkorzystniejsze ubezpieczenie doradcy podatkowego, warto skorzystać z kalkulatorów online, dzięki którym można szybko obliczyć wysokość składki. Gdy doradca zdecyduje się na jeden z dostępnych wariantów, to będzie mógł również złożyć wniosek online. Jest to doskonały sposób, aby od razu otrzymać umowę i opłacić pierwszą składkę bez wychodzenia z domu. Na stronie wybranej firmy ubezpieczeniowej doradca podatkowy będzie mógł krok po kroku wypełnić wszystkie formalności, a całość nie zajmie mu więcej niż kilka minut. W razie wątpliwości można się również skontaktować z przedstawicielami firmy, którzy doradzą adekwatne i dopasowane do indywidualnych potrzeb rozwiązanie.

W obliczu nieustannie zmieniających się przepisów podatkowych OC zawodowe to podstawa, aby móc bezpiecznie świadczyć usługi z zakresu doradztwa podatkowego. Poza obligatoryjną polisą warto skorzystać z dodatkowej ochrony, która sprawi, że doradca w każdej sytuacji będzie się czuł pewnie, a jego klienci zostaną odpowiednio zabezpieczeni. W efekcie ryzyko związane z wykonywaniem tego zawodu zostanie znacznie zminimalizowane, a doradca nie będzie musiał się martwić o następstwa popełnionych przez siebie błędów.