Kilka pytań o ubezpieczenie dla cudzoziemca

Szymon

Osoby poza strefą Schengen nie zawsze skorzystać z powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych. Dotyczy to osób, które nie mieszkają na obszarze Unii Europejskiej, EFTA lub nie posiadają statusu uchodźcy w Polsce. Możliwość posiadania ubezpieczenia zdrowotnego może dotyczyć osób, które posiadają zezwolenie na pobyt stały, czasowy lub osiedlenie się.

W innych przypadku pozostaje jedynie ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca (https://polisaobcokrajowca.pl/). W celu skorzystania z polisy zamieściliśmy kilka pytań, które sprawdzają, czy polisa zdrowotna jest dla Ciebie.

Dla kogo i jak działa ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca?

Polisa jest przydatna dla osób, które nie są obywatelami krajów Uni Europejskiej. Nie posiadają przywilejów na pozyskanie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Dla obcokrajowców, którzy pragną przyjechać do Polski. Prywatne ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca może być przydatne w przypadku dodatkowego zabezpieczenia zdrowotnego.

Polisa może być przydatna w razie nagłego zachorowania lub wypadku. Kiedy staniemy się ofiarami nagłego zdarzenia ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca pokryje koszty leczenia na terytorium RP lub strefy Schengen. Dzięki czemu ubezpieczony może zakupić jedno ubezpieczenie bez konieczności realizowania zakupów w aktualnym kraju przebywania.

Rodzaje podróży i zawartość polisy zdrowotnej

Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca obejmuje swoim zakresem różnorodne cele podróży. Należą do nich podróże w celach służbowych np. delegacje czy praca zarobkowa na dowolny okres czasu. Polisa obejmuje wyjazdy w celach edukacyjnych np. wyjazd na studnia do Polski lub dowolnej uczelni w strefie Schengen. Swoim zakresem ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca może obejmować koszty leczenia zw. z amatorskim uprawianiem sportów w innym kraju. Polisa będzie koniecznością w przypadku wyjazdów turystycznych różnej maści.

Składniki polisy mogą się różnić. Czynnikiem decydującym jest cena oraz rodzaj wariantu u danego ubezpieczyciela. Płatne ubezpieczenie zdrowotne dla cudzoziemca obejmuje badania niezbędne do postawienia diagnozy, leczenie w szpitalu, korzystanie z porad lekarskich czy transportu medycznego wraz z transportem zwłok do miejsca zamieszkania.

Jak zgłosić szkodę?

Zgłaszanie poniesionej szkody jest bardzo proste. Wystarczy znaleźć adres kontaktowy Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z którym zawarłeś umowę. Dane kontaktowe znajdziesz na polisie oraz wiadomościach od ubezpieczyciela. Kiedy stałeś się ofiarą wypadku warto skontaktować się z ubezpieczycielem, jak najszybciej.