Jakie koszty leczenia obejmuje ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca, a które są wyłączone

Szymon

Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca przebywającego na terenie Polski to istotna rzecz o której odwiedzający nasz kraj powinni pamiętać. Osoba legalnie przebywająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, która nie jest obligatoryjnie objęta obowiązkiem posiadania ubezpieczenia może dobrowolnie ubezpieczyć się na własną rękę.

Jedną z alternatyw jaką posiadają obcokrajowcy jest złożenie odpowiedniego wniosku do głównego oddziału NFZ na terenie danego województwa, w którym aktualnie osoba ta mieszka. Z drugiej strony obcokrajowcy mogą wykupić sobie pakiet ubezpieczeniowy od większości towarzystw ubezpieczeniowych znajdujących się w Polsce. Warto, aby wybrany pakiet obejmował koszty leczenia, ponieważ potrafią one stanowić bardzo duży koszt w przypadku wymagania hospitalizacji cudzoziemca na terenie Polski.

Jakie koszty leczenia najczęściej pokrywają ubezpieczenia zdrowotne dla obcokrajowca

Pakietów ubezpieczeniowych dla obcokrajowców jest wiele i różnią się one przede wszystkim zakresem zdarzeń, które w momencie zaistnienia obligują towarzystwo ubezpieczeniowe do wypłaty odszkodowania. Szukając pakietu obejmującego pokrycie kosztów leczenia na terenie Polski należy wiedzieć jakie są najczęściej spotykane zdarzenia, jakie muszą wystąpić, aby osoba ubezpieczona mogła się ubiegać o zwrot kosztów. Ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca gwarantuje zwrot kosztów leczenia w takich przypadkach jak:

 • wykonanie wszystkich badań, które umożliwiają postawienie pełnej diagnozy,
 • leczenie szpitalne, obejmujące pobyt w szpitalu, a także wynagrodzenia lekarzy oraz badania i zabiegi zalecone przez lekarza prowadzącego leczenie,
 • opieka i leczenie stomatologiczne w przypadku występowania ostrego bólu zębów,
 • konieczność transportu do placówki medycznej, od lekarza do placówki medycznej, gdy lekarz wyda takie rozporządzenie, a także po między placówkami medycznymi,
 • leczenie związane z powikłaniami wynikającymi z ciąży oraz przedwczesnym porodem, często także koszty pobytu w szpitalu oraz badania i zabiegi zalecone przez lekarza prowadzącego ciążę,
 • konieczności zakupu lekarstw, środków opatrunkowych oraz płynów infuzyjnych, które zostały zarekomendowane przez lekarza.

Należy jednak pamiętać, że w umowach ubezpieczeniowych określane są kwoty do jakich obcokrajowcy mogą ubiegać się o zwrot kosztów leczenia, wynikające z wysokości składek oraz rodzaju wykupionego pakietu (więcej pod tym linkiem).

Jakich kosztów leczenia nie pokrywają ubezpieczenia?

Podobnie jak w przypadku występowania kosztów związanych z leczeniem obcokrajowców, które pokrywane są z ubezpieczenia, występują także takie, które towarzystwa zastrzegają sobie jako wydatki, które nie mogą zostać pokryte z tytułu ubezpieczenia. Do takich wydatków zalicz się koszty takie jak:

 • koszty leczenia, które było konieczne do wykonania przed odbyciem podróży zagranicznej,
 • koszty leczenia, o konieczności wykonania lub kontynuowania osoba ubezpieczona była świadoma przed przyjazdem do kraju, lub jeżeli znane były przeciwwskazania medyczne do odbycia podróży,
 • koszty leczenia stomatologicznego, które wykraczają poza zakres natychmiastowej pomocy medycznej,
 • kosztów leczenia efektów zażywania leków, które nie zostały przepisane przez lekarza lub były przepisane, jednak zostały zastosowane w nieodpowiedni sposób,
 • zwrot zakupu protezy stomatologicznej lub naprawy posiadanej,
 • kosztów operacji plastycznych lub kosztów leczenia wynikających z powikłań po takiej operacji.

Jak można zaobserwować ubezpieczenie zdrowotne dla obcokrajowca gwarantuje przede wszystkim zwrot kosztów leczenia, które jest niezbędne dla cudzoziemca przebywającego aktualnie na terenie Polski.